AdaMerOs-Butterflies of Turkey
The Butterflies Monitoring & Photography Society of Turkey
The Butterflies Monitoring & Photography Society in Turkey
Users' Articles
Observation Reports
Species Identification
AdaMerOs Forum
popular species    
popular users    
popular photos    
popular provinces    
Ana Sayfam Yap Sık Kullanılanlara Ekle Mail Gönder
Ara
Email
Password
Password Reminder  |  Remember Me
  
TR | EN
 Homepage
 Photo Gallery
 Konukçu
 Habitat
 Forum
 Identification
 Observation
 Users' Articles
 Photo Search
 Species of Butterflies
 Provincial Biodiversity
 News & Announcements
 Kelebek Ansiklopedisi
 Kelebek Anatomisi
 Kelebek Fotoğrafçılığı
 Kelebek Gözlemciliği
 Kültür ve Sanat
 AdaMerOs Hakkında
 Society Members
 New Members
 Related Links
 Communication
 
 AdaMerOs Herptile Turkey
 
ZIPZIPLAR (HESPERIIDAE) HESPERIIDAE MAVİLER, İNCEÇİZGİLİLER VE BAKIRLAR / ZARİF KANATLILAR (LYCAENIDAE) LYCAENIDAE FIRÇA AYAKLILAR, ALACA KELEBEKLER (NYMPHALIDAE) NYMPHALIDAE KIRLANGIÇKUYRUKLAR VE APOLLOLAR (PAPILIONIDAE) PAPILIONIDAE BEYAZLAR, SARILAR VE SÜLFÜRLER (PIERIDAE) PIERIDAE MADENİ LEKELİLER (RIODINIDAE) RIODINIDAE
        AdaMerOs Hakkında
Fotoğraf Yükleme Kuralları ve İlkeler

 ADAMEROS KELEBEK TÜRKİYE - KURALLAR VE İLKELER

YÜKLEME KURALLARI

 Madde 1. Her üye fotoğraf galerisine günde yalnız 2 adet; TanıYorum galerisine ise 1 fotoğraf yükleyebilir. TanıYorum Servisi'ndeki fotoğraflar ise 12 saatten önce fotoğraf galerisine transfer edilmez.

 Madde 2. Farklı kanat ve cinsiyet ayrıntısını gösteren fotoğraflar istisna olmak üzere aynı tarih, yer ve tür için çekilen yalnız 1 fotoğraf yüklenebilir.

 Madde 3. Grup halinde yapılan arazi/gözlem çalışmalarında çekilen fotoğraflardan aynı konuyu içerenler aynı günde yüklenmemelidir. Aynı arazi çalışmasına katılan üyeler kendi aralarında anlaşarak bir uzlaşı içinde sırayla yüklemeye özen göstermelidirler.

 Madde 4. Açıklama alanına gözlem yeri ve tarihi gibi daha önceki alanlarda tanımlanmış bilgiler ile üç nokta vb girilmemelidir. Bu alan boş bırakılabilir veya gerekli olan çekime ait teknik ve gözlem açıklamaları yazılabilir. İngilizce ve Almanca vb arayüzler dışında kullanılan resmi dil, Türkiye Cumhuriyeti yasalarında da belirtildiği üzere, Türkçe'dir. Yerel adlar, Türkçe adlara öncelik verilmek ve belirtilmek kaydıyla açıklama kısmında kullanılabilir.

Madde 5. Metre veya m birimler sistem tarafından otomatik olarak eklenmekte olduğundan yükselti alanına sadece metre cinsinden ölçüler girilmelidir.

TEKNİK KURALLAR

Madde 6. Parmak üzeri, avuç içi vb. şekillerde çekilen fotoğraflar kesinlikle yüklenilmemelidir. Yüklenen fotoğraflarda insana ait herhangi bir iz bulunmamalıdır. Ayrıca evde vb yapay yetiştirme ortamlarında yetiştirilen ve/veya pet hayvanlara ait fotoğraflar da yüklenmemelidir.

Madde 7. Daha önce çerçeveli olarak arşivde bulunan veya mecburi bir nedenle gerekli olmadıkça fotoğraflara çerçeve konulmamalıdır.

Madde 8. Yüklenen fotoğraflar 640x480 ile 800x600 piksel boyutlarında, 4:3 oranına uyan ve en çok 500KB büyüklüğünde olmalıdır.

Madde 9. Dikkat çekici büyüklükte imza atılmamalı; logo veya amblem gibi işaretler kullanılmamalıdır.

SOSYAL KURALLAR

 Madde 10. Fotoğraflara yapılan eleştiri ve/veya katkılara mümkün olduğunca cevap vermeye özen gösterilmelidir.

Madde 11. Herhangi bir siyasi, dini, etnik, cinsiyet vb ayrımcılık ile genel adap ve muaşereti ihlal edici ifade/ima, reklam ve kampanya niteliğinde eleştiriler/yorumlar yapılmamaldır.

Madde 12. Fotoğraflara yapılan değerlendirmelerde gerçekçi ve nazik olmaya özen gösterilmelidir.

Madde 13. Alınan eleştirilerin gelişim ve/ya bilgilendirme amaçlı olduğu gözönünde tutulmalıdır.

Madde 14. Yüklenen fotoğraflar izlenmeli, düzeltme amaçlı yapılan uyarı veya yorumlar dikkate alınarak üye tarafından varsa/gerekliyse değişikliklerin zamanında/güncel yapılmasına özen gösterilmelidir.

Madde 15. Anı, espri, sosyal-kültürel tartışma niteliğini haiz fotoğraflar Yazıyorum-Öğreniyorum servisinde anı veya serbest yazı türünde paylaşılmalıdır.

ETİK KURALLAR

Madde 16. Yüklenen fotoğrafın aynı zamanda ekoloji ve dağılış bilgilerinin üretilmesinde kullanıldığı dikkate alınarak çekim tarihi ve yeri bilgilerinin doğru verilmesine özen gösterilmelidir. Ancak türlerimizin korunmaları açısından "toplayıcılara" tam yer bilgisi sağlamamak adına nokta lokasyon bilgilerinden kaçınılmalı, ilçe düzeyi altında ayrıntı verilmemelidir. 

Madde 17. Ölü, yolda ezilmiş, zarar görmüş hayvanların türünü belirleme ve gözlem kaydı vermek amacı ile Gözlüyorum, Yazıyorum-Öğreniyorum galerilerine yükleme yapılabilir. Bu tip karelerin ana sayfada ve galeride teşhir edilmesinin, küçük yaş gruplarından izleyicilerin psikolojisi üzerinde iyi bir etki yaratmayacağı düşünülmeli ve ana fotoğraf galerisi veTanı-Yorum galerilerine yüklenmemelidir.

Madde 18. Üyeler kişisel porftfolyolarına yalnızca kendilerine ait fotoğrafları yükleyebilirler. Tür tanıtım sayfalarına yüklenen fotoğraflar bundan istisna olup topluluk/familya yönetimiyle iletişim kurularak bu tür eserlerden sahibinden izin alınmak suretiyle yararlanılması söz konusu olabilir.

 YASAL KURALLAR

 Madde 19. Yüklenen fotoğraflarda Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili uluslaararası yasa ve yönetmeliklere uyulması zorunludur.

 
Fotoğraf yükleyen üyeler, yukarıda listenen kural ve koşulları otomatik kabul etmiş sayılırlar.

Copyright © 2012 AdaMerOs - Butterflies of Turkey, All rights reserved.
The legal responsibility and ownership of the photos published at this site is managed by their contributors.
Without getting a written permission for using the materials, texts and/or photos published at this site is prohibited under Act# 5846 of Republic of Turkey.